Min indfaldsvinkel på at male

Hurtigmalet i jordfarver efter model 1994

Skoler m.a.

Lidt om min indfaldsvinkel på at male.

Da min datter var omkr. 1 år dvs. i 1977, begyndte jeg at eksperimenterer lidt med oliemaleri, imens hun sov til middag. Jeg opdagede, hvor dejligt, man havde det, og hvordan man var i en helt anden verden, når man malede. Dette stoppede dog i 1978, da der kom mere "presserende ting på bordet".

Skoler
I 1989 var vores familie i en krise, og jeg begyndte at tegne og male lidt igen. I 1990 kom jeg på en Billedskole i Helsingør under den norske billedkunstner Inge Larssons ledelse. Skolen varede i ½ år med daglig undervisning af de elementærer tegnetekniker, øvelser, farvelære mv.

I 1992 kom jeg på Thorstedlund Kunsthøjskole i 5 måneder, hvor der kom ekstra skub i især kunstmaling men også i formning af ler. Undervisningen foregik af anerkendte udøvende kunstnere.

1993 og 1994 gik jeg i et år dagligt på Billedskolen på Amerikavej på Vesterbro. Her blev vi af forskellige dygtige og udøvende kunstnere undervist i alt, hvad der har med billedkunst at gøre. Det var indbefattet perspektiv, modeltegninger, farver, skygger, ler, billedkunstens historie m.v. 

I 1995 og 1996 var jeg på en 6 måneders daghøjskole, hvor emnet var: "Udsmyk din by". Her videreudviklede jeg min tillærte fagligheder.

Siden har jeg haft nogle spændende opgaver såsom at arbejde i ler til brug for udsmykning. Og jeg har malet og udstillet billeder og har også ind imellem solgt malerier.